Вдосконалення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»: виклики, перспективи та нові можливості у якісній взаємодії

Юлія Харчук

29 грудня 2020 року відбулося чергове онлайн-засідання Ради стейкхолдерів економічного факультету Національного університету «Острозька академія». Під час зустрічі на тему: «Вдосконалення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»: виклики, перспективи та нові можливості у якісній взаємодії» професорсько-викладацький склад кафедри фінансів, обліку і аудиту, роботодавці, випускники і здобувачі освіти обговорили сильні та слабкі сторони, можливі напрямки вдосконалення здобуття вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», впровадження елементів дуальної освіти в освітній процес тощо.

Модерувала зустріч гарант освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, помічник ректора з освітнього менеджменту Юлія Харчук.

Відповідно до даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти станом на сьогодні в Україні 126 закладів вищої освіти здійснюють підготовку здобувачів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, тому значно зростає конкуренція між ЗВО за абітурієнта. Хоча пропозиція освітньо-професійних програм значна, попит на ринку праці на висококваліфікованих та якісних бухгалтерів-аналітиків зростає. Національний університет «Острозька академія» готує фахівців, які здатні працювати як у вітчизняному, так і міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері обліку, оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, доступно та якісно інтерпретувати власні висновки з метою забезпечення ефективної діяльності підприємств, установ і організацій. Проте, аналізуючи динаміку поданих заяв абітурієнтами цієї спеціальності, варто вказати на те, що часто вітчизняні засоби медіа негативно впливають на престижність цієї спеціальності, стверджуючи, що ринок фахівцями з обліку і оподаткування перенасичений. Що є цілком неправдивою інформацією в контексті нашого університету, оскільки роботодавці постійно звертаються до нас із пропозиціям вакансій на посади бухгалтерів-аналітиків. Крім цього, більшість студентів 4 курсу працевлаштовані за спеціальністю та успішно поєднують здобуття освіти і отримання практичного досвіду – зауважила пані Юлія.

У зустрічі взяли участь такі стейкхолдери як:

Хомич Оксана, заступник головного бухгалтера ТОВ «Суффле Агро Україна», випускниця НаУОА спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Пріндин Христина, менеджер з фінансового контролю ТОВ «Суффле Агро Україна», випускниця НаУОА спеціальності «Фінанси і кредит».

Мініч Наталія, керівник підвідділу розрахунків з покупцями ТОВ «Суфле Агро Україна», випускниця НаУОА спеціальності «Фінанси і кредит».

Штейбарт Вячеслав, начальник Острозької державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області.

Антонюк Оксана, директор з економіки ПрАТ «Едельвіка», випускниця НаУОА спеціальності «Фінанси і кредит».

Хазанюк Анастасія, провідний економіст ПрАТ «Едельвіка», випускниця НаУОА спеціальності «Облік і оподаткування».

Канцедал Олена, начальник відділу бухгалтерського обліку виконкому Острозької міської ради.

Пустовіт Олександр, начальник Острозького «Центрального» відділення Рівненської філії АТ КБ «Приватбанк», випускник НаУОА спеціальності «Економічна кібернетика».

Спеціальність «Облік і оподаткування» завжди буде актуальною, адже ведення бізнесу неможливе без контролю та обліку. Це унікальна спеціальність, яка пов’язана зі створенням та управлінням інформацією про усі, без винятку, процеси в діяльності сучасного підприємства та держави в цілому. Бухгалтер – цікава професія, вона поєднує в собі навички та обов’язки і економіста, і аналітика, і обліковця. Бути бухгалтером престижно, а всім, хто сумнівається в цьому, я раджу вступити на цю спеціальність в ОА і переконатися! Випускники академії є повністю конкурентоспроможними на ринку праці і хорошими спеціалістами, яких потребують роботодавці. Вони готові пропонувати роботу випускниками і студентам ОА, незважаючи на те чи є в них досвід роботи чи ні, адже саме цей заклад вищої освіти готує прекрасних спеціалістів, цілеспрямованих та наполегливих, людей, які знають чого вони хочуть від життя, вміють вчитися, підлаштовуватися під будь-який напрям роботи, якісно виконувати поставлені завдання – зазначила Анастасія Хазанюк.

Щиро дякую за запрошення на онлайн-засідання! Вважаю, що такі зустрічі безперечною важливі як для роботодавців, так і для студентів. Можливість поділитися труднощами і перевагами професії, отримати цінні поради від практикуючих фахівців – це чудовий досвід для всіх, хто бере участь в таких зустрічах. Сподіваюсь на подальшу співпрацю – прокоментувала пані Олена Канцедал.

Керівництво та професорсько-викладацький склад економічного факультету Національного університету «Острозька академія» завжди відкриті до якісної співпраці з усіма стейкхолдерами з метою подальшого вдосконалення освітнього процесу та якості освітніх послуг.

Від імені здобувачів вищої освіти щиро дякую випускникам та роботодавцям, а також нашим викладачам, що знаходите час для таких продуктивних і надзвичайно важливих для нас зустрічей! У наступному році чекаємо ще – підсумувала студентка 4 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Любов Трофімова.